Bucură-te de urmatoarele noastre evenimente de la 1250m altitudine: Rusaliile și Perseidele!

REZERVĂ OFERTELE

Regulament de ordine interioara

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştinţă regulamentul de ordine interioară obligatorie în cazul utilizării serviciilor complexului Ursa Mica Glamping Resort. Vă atragem atenţia asupra faptului că în momentul achitării serviciilor complexului Ursa Mica Glamping Resort acceptaţi automat regulamentul de ordine interioară, precum si celelalte regulamente accesorii acestuia (Regulament cort, Regulament soba), şi vă asumaţi respectarea acestora. În cazul nerespectării regulamentelor, SC Ursa Mica SRL. nu îşi asumă nici o responsabilitate fata de Client şi poate pretinde despăgubiri pentru pagubele produse de catre clienti spatiului complexului, bunurilor, instrumentelor, etc, din incinta complexului.

Complexul Ursa Mica Glamping Resort îşi rezervă dreptul de a selecta clienţii.

Dispoziţii generale

 1. Intrarea în incinta complexului Ursa Mica Glamping Resort se face doar cu acordul personalului complexului.
 2. Lista de preţuri valabilă, precum şi orarul de fucţionare sunt afişate la Receptie. Conducerea complexului Ursa Mica Glamping Resort îşi rezervă dreptul de a modifica oricand tarifele existente sau programul de funcţionare, fără un anunţ prealabil. Toate informaţiile vor fi afişate şi actualizate.
 3. Complexul Ursa Mica Glamping Resort nu-şi asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariţia lucrurilor personale lăsate nesupravegheate sau uitate în restaurant, sauna, terasa, sezlonguri, etc. sau alte locatii interioare sau exterioare din cadrul complexului, precum şi pentru bunurile de valoare. Vă recomandăm să nu lăsaţi la vedere şi nesupravegheate lucrurile persoanle si bunurile de valoare, acestea fiind in raspunderea dvs proprie.
 4. Pe teritoriul complexului Ursa Mica Glamping Resort este permisă fotografierea şi filmarea cu respectarea intimitatii clientilor existenti, dar conducerea complexului nu-şi asumă răspunderea pentru prelucrarea sau distribuirea de către clienţi a acestor materiale foto-video.
 5. Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite de complexul Ursa Mica Glamping Resort are obligaţia de a respecta îndrumările şi instrucţiunile personalului.
 6. În cazuri excepţionale, defecţiuni tehnice, lipsă de apă sau curent electric, etc., sau a altor cazuri/situatii care pot afecta desfasurarea activitatii complexului, conducerea complexului poate schimba programul afişat la intrare sau poate întrerupe activitatea. În acest caz, serviciile plătite nu se vor putea restitui, ci se vor putea compensa cu alte servicii într-o altă zi.
 7. Pentru evitarea accidentelor, vă rugăm să respectaţi îndrumările personalului şi panourile de atenţionare, dvs fiind singurii raspunzatori pentru integritatea si siguranta dvs fizica.
 8. Vă rugăm ca, în cazul unor evenimente ieşite din comun (accidente, incendiu, prezenţa unor obiecte periculoase, etc), să anunţaţi personalul pentru a putea interveni.
 9. În cazul utilizării dotărilor într-un mod neadecvat, fără respectarea instrucţiunilor, pictogramelor, regulamentelor de functionare, etc, SC Ursa Mica SRL. nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele provocate de către clienţi.
 10. Persoanele care încalcă prezentul regulament, vor fi evacuate, fara restituirea pretului achitat, iar în cazul repetării indisciplinei, nu vor mai avea acces în incinta complexului.
 11. Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după cum urmează, insa fara a se limita la aceasta enumerare:

la încălcarea regulilor de igienă prevăzute, clientul va fi avertizat verbal urmând ca încălcarea repetată a regulilor să conducă la interzicerea accesului în incinta.

 1. Sancțiunile de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinii și curățeniei în incintă.
 1. La producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare, persoana in culpa suportand contravaloarea prejudiciul cauzat.
 2. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare.
 3. Nerespectarea oricăror alte reglementări, norme și prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecințelor de către făptuitori.
 1. Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate în instanța competenta de la sediul societatii Ursa Mica SRL.
 2. Clientii sunt singurii raspunzatori pentru asigurarea echipamentului, imbracamintei, etc corespunzatoare proprii, specifice locatiei de munte, orice impediment/factor natural (vreme, ploaie, vant, frig, etc) care le produce prejudicii fizice, psihice sau de orice alta natura, nefiind in responsabilitatea conducerii/personalului complexului si neputand constitui motiv pentru solicitarea restituirii pretului achitat.
 3. Clientii sunt singurii raspunzatori pentru respectarea regulamentelor privind utilizarea corespunzatoare a cortului si sobei, puse la dispozitie pe site-ul nostru, conducerea/personalul complexului nefiind raspunzatori pentru fumul de la soba, apa in cort, vatamari de la foc, etc, care se pot produce ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a instrumentelor si/bunurilor puse la dispozitia clientului in cadrul complexului.
 4. Clientii sunt singurii raspunzatori pentru asigurarea supravegherii permanente si protectiei copiilor sau adultilor cu diverse dificultati fizice/psihice care necesita insotire, conducerea/personalul complexului nefiind raspunzatori pentru orice prejudicii de orice natura suferite de catre acestia.
 5. Este interzis accesul in complex cu mâncare si băuturi, altele decât cele comercializate la recepţia sau restaurantul complexului.. In cazul in care clientii consuma mancare si bautura procurata din afara locatiei complexului, sunt singurii raspunzatori pentru eventualele probleme de sanatate sau de orice alta natura care se pot produce ca urmare a acestui consum. Conducerea complexului isi rezerva dreptul de a lua masurile pe care le considera necesare in cazul incalcarii interdictiei si identificarii unor astfel de situatii, inclusiv avand dreptul de a evacua clientul fara restituirea pretului achitat pentru serviciile complexului.

Intrarea clienţilor

 1. Este interzis accesul in complex al persoanelor aflate sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, cu aspect respingător sau în haine murdare. Complexul Ursa Mica Glamping Resort îşi rezervă dreptul de a selecta clienţii pentru a mentine standardul calitatii serviciilor asigurate pentru clientii prezenti.
 2. Este interzis accesul în incinta complexului cu arme de orice fel sau obiecte considerate periculoase. Vă rugăm insistent să păstraţi ordinea în incinta complexului şi să nu provocaţi scandaluri sau acte de violenţă, in caz contrar conducerea complexului va lua toate masurile imediate care se impun, pentru protectia clientilor prezenti, locatiei si bunurilor complexului, pana la sosirea fortelor de ordine publica.
 3. Este interzis accesul in complex cu mâncare si băuturi, altele decât cele comercializate la recepţia sau restaurantul complexului. Exceptie de la aceasta regula sunt situatiile in care produsele asigura un regim alimentar medical, insa numai daca acest lucru a fost adus la cunostinta conducerii complexului in momentul efectuarii rezervarii si s-a primit acordul prealabil al conducerii.
 4. Clienţii beneficiază de serviciile complexului în ordinea sosirii.
 5. La intrare in complex clientii vor completa un formular (check-in) si vor putea lua la cunostiinta de regulamentul de ordine interioara si regulamentele accesorii privind folosirea cortului si al sobei, care sunt afisate pe site si cu care ati fost de acord in momentul efectuarii rezervarii.
 6. La iesirea din complex (check-out), personalul complexului va verifica starea cortului si a bunurilor folosite de clienti, orice defectiune sau utilizare necorespunzatoare care a produs un prejudiciu bunurilor fiind in raspunderea clientului care se obliga la achitarea valorii prejudiciului produs.

Obligaţiile clienţilor

 1. Este interzisă introducerea şi consumarea în incinta complexului a băuturilor sau a mâncărurilor, altele decât cele comercializate la recepţia sau restaurantul complexului.
 2. În incinta complexului este obligatorie păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico- sanitare.
 3. Este obligatorie supravegherea continuă a copiilor si/sau a persoanelor cu deficit fizic/psihic.
 4. Pe teritoriul locatiei complexului Ursa Mica Glamping Resort este interzis accesul cu animale de companie.
 5. Se va pastra linistea astfel incat sa nu se deranjeze alti clienti in intervalul orar 23.00-08.00.
 6. Nu se vor folosi prosoapele de baie sau lenjeria de pat pentru: sters parul vopsit, pentru demachiat, curatat incaltamintea, geamantanele, pardoseala, etc, utilizarea acestora fiind strict corespunzatoare naturii/scopului acestora.
 7. Prosoapele se vor folosi exclusiv pentru uz corporal.
 8. Este interzisă folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, a gesturilor indecente, violente, cât şi a unui comportament care să afecteze confortul şi integritatea fizică/ psihica a clienţilor şi a personalului complexului.
 9. Să se respecte personalul şi să nu se deterioreze bunurile complexului: mobilier, aparatură, instalaţiile igienico-sanitare, etc. Deteriorarea bunurilor complexului atrage de la sine imputarea valorii acestora persoanelor care au cauzat acest lucru.
 10. Sa nu plece cu obiecte din dotarea complexului, fapt ce atrage de la sine imputarea valorii acestora persoanelor care au savarsit o astfel de fapt, precum si aplicarea oricaror masuri si/actiuni legale, civile/penale, fata de persoana in cauza.
 11. Meniul oferit de restaurantul din incinta complexului este unul fix si nu este permis comandarea altor produse.
 12. In incinta complexului clientii vor asculata muzica la un volum redus fara sa deranjeze ceilalti clienti.
 13. In incinta restaurantului se vor respecta regulile complexului iar clientii vor asculta indrumarile personalului, genul muzical difuzat va ramane la latitudinea personalului din cadrul complexului Ursa Mica Glamping Resort.
 14. Este interzis aprinderea focului in cadrul complexului Ursa Mica Glamping Resort, cu exceptia sobelor din interiorul corturilor.
 15. Este interzis folosirea gratarelor in alte locuri decat cele special amenajate.
 16. Este interzis introducerea in complex de catre clienti a persoanelor straine care nu sunt cazate fara acordul personalului complexului.

Regulament folosire ciubere

 1. Este interzis accesul în ciubere a persoanelor cu plăgi deschise, dermite, dermatoze, etc sau boli transmisibile – unitatea își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă afecțiuni ale pielii, în ciubere.
 2. Accesul în ciubere se va face după efectuarea unui duș de prespălare pentru îndepărtarea substanțelor acide de pe corp (provenite din procesul natural de transpirație).
 3. Intrarea în ciubere se face numai în costum de baie. Nu este permisă intrarea în ciubere în ținută de stradă, topless sau nud. Persoanele care nu respectă această regulă vor fi evacuate din complex.
 4. Personalul complexului este cel care asigura functionarea ciuberelor si care decide, de comun acord cu clientul, temperatura apei din ciubere.

CONTRAINDICAŢII:

Persoanelor care prezintă una sau mai multe boli din cele enumerate mai jos le este interzis să intre în ciubele sau dusuri comune:

Regulament folosire saună

 1. Sauna este destinată persoanelor peste 14 ani; copiii sub 14 ani pot folosi sauna numai însoţiţi de părinţi, acestia fiind singurii responsabili pentru orice vatamare, de orice natura, provocata copilului prin participarea la sauna.
 2. Din respect pentru ceilalţi oaspeţi cât şi pentru propria protecţie, vă rugăm să vă aşezaţi pe prosop pentru a evita contactul corpului transpirat cu băncile de lemn; nu recomandăm costumul de baie din fibre sintetice; vă recomandăm să folosiţi lenjerie de bumbac, în lipsa acesteia un prosop în jurul taliei este obligatoriu.
 3. Pentru o igienă corectă duşul este obligatoriu înainte, după sau între saune. După ce v-aţi uscat puteţi intra în saună.
 4. Papucii şi halatele se vor lăsa afară, la intrarea în saună. NU lăsaţi haine sau prosoape în saună pentru a preveni producerea unui incendiu.
 5. Sauna este un dispozitiv inclazit cu lemne, de aceea vă rugăm să nu puneţi peste pietre, ziare sau orice alt material inflamabil.
 6. Este interzisă turnarea peste pietrele din saune de substanţe urât mirositoare sau orice fel de substante (uleiuri volatile, tterapeutice, etc), fara acordul personalui complexului, cât şi nerespectarea dorinţei celorlalţi clienţi de a nu turna vreo soluţie peste pietre. Cereţi acordul celorlalţi clienţi din saună si personalului complexului când doriţi să vaporizaţi soluţii în saună şi respectaţi dorinţele acestora.

Conducerea Complex Agrement Ursa Mica îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazul nerespectării acestor recomandări.

Şedinta completă de saună are ca efecte:

Sauna este foarte indicată ca terapie în formele uşoare de: astm bronşic, bronşită, dureri musculare şi de ligamente, reumatism. Efectul tonifiant este de un real ajutor în tratamentul insomniilor, stresului, depresiei.

Contraindicaţiile saunei:

ATENŢIE !!! NERESPECTAREA RECOMANDĂRILOR ŞI A CONTRAINDICAŢIILOR SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.

Abonează-te la newsletter  Newsletter trees
  Book
  online!